เมื่อฉันเตรียมตัวจะเดินทางไปมิชชั่นทีมกับอนุชน คำถามที่เจอบ่อยที่สุดคือ “มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายไหม” และฉันยืนยันว่ามี ลองคิดดูว่าจะมีเสียงโอดครวญมากขนาดไหนในคืนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต!

พวกเราหลายคนรู้สึกกระวนกระวายเมื่อต้องห่างจากโทรศัพท์มือถือ และเมื่อเรามีไอโฟนหรือแอนดรอยด์ในมือ เราก็เอาแต่จดจ้องที่หน้าจอ

เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ อินเทอร์เน็ตและสิ่งที่เราเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจหรือไม่ก็เป็นพระพร ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรกับสิ่งนั้น สุภาษิตบอกเราว่า “ความคิดของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็แสวงความรู้ แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร” (15:14)

เมื่อเรานำพระคำมาใช้ในชีวิต ทำให้เราถามตัวเองได้ว่า เราติดการเช็คสื่อสังคมออนไลน์ทั้งวันหรือไม่ นั่นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังแสวงหาอะไร และสิ่งที่เราอ่านหรือดูบนอินเทอร์เน็ตส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างฉลาดหรือไม่ (ข้อ 16-21) หรือเรากำลังกินความโง่ เช่น ข่าวซุบซิบ คำกล่าวให้ร้าย ความคิดวัตถุนิยมหรือสิ่งสกปรกเรื่องเพศ

เมื่อเราจำนนต่อการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถเติมความคิดของเราได้ด้วย “สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ” (ฟป.4:8) ด้วยพระปัญญาของพระเจ้า เราจึงเลือกสิ่งที่ดีที่ถวายเกียรติพระองค์ได้