ครั้งหนึ่งที่ผมไปชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 11 กันยายนที่นิวยอร์กซิตี้ผมถ่ายรูปสระน้ำแฝด รอบสระทั้งสองมีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการโจมตีอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เกือบ 3,000 ชื่อสลักบนแผ่นทองแดง ต่อมาเมื่อผมมองดูรูปนี้ใกล้ๆ ผมจึงเห็นมือผู้หญิงคนหนึ่งแตะอยู่บนชื่อหนึ่ง หลายคนมาที่นี่เพื่อสัมผัสชื่อและระลึกถึงคนที่พวกเขารัก

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ย้ำเตือนคนของพระเจ้าถึงความรักมั่นคงและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพวกเขา แม้พวกเขาจะหันจากพระองค์บ่อยครั้ง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา” (อสย.43:1)

ในสดุดี 23 ดาวิดเขียนว่า “แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์… แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” (ข้อ 4,6)

พระเจ้าไม่เคยลืมเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือสถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไร พระองค์ทรงรู้จักเราตามชื่อของเราและทรงโอบอุ้มเราไว้ในความรักมั่นคงของพระองค์