ขณะนั่งรถไปทำธุระกับสามี ฉันเลื่อนดูอีเมล์บนมือถือแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้รับโฆษณาจากร้านโดนัทแถวนั้น ร้านนี้อยู่ฝั่งขวาของถนนที่เราเพิ่งผ่านมา ท้องฉันร้องขึ้นมาทันทีด้วยความหิว ฉันประหลาดใจมากกับเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ขายมาดึงดูดให้เราไปถึงร้านของพวกเขา

พอปิดอีเมล์ ฉันใคร่ครวญว่าพระเจ้าก็ทรงปรารถนาจะดึงฉันเข้ามาใกล้ตลอดเวลา พระองค์ทรงทราบเสมอว่าฉันอยู่ที่ไหนและปรารถนาที่จะมีส่วนในการตัดสินใจของฉัน ฉันสงสัยว่า ใจฉันร้องด้วยความกระหายหาพระเจ้าเหมือนที่ท้องฉันร้องเมื่อคิดถึงโดนัทไหม

ในยอห์นบทที่ 6 หลังจากที่พระเยซูเลี้ยงอาหารคนห้าพันคนอย่างอัศจรรย์แล้ว สาวกมาอ้อนวอนขอให้พระเยซูประทานอาหารที่…ประทานชีวิตแก่โลกให้พวกเขาเสมอไป (ข้อ 33-34) พระเยซูจึงตอบในข้อ 35 ว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย” น่าอัศจรรย์ที่ความสัมพันธ์กับพระเยซูสามารถทำให้ชีวิตของเรารับการบำรุงเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน!

โฆษณาของร้านขายโดนัทมุ่งไปที่ความหิวโหยฝ่ายร่างกายของฉัน แต่พระเจ้าทรงทราบสภาพจิตใจของฉันอยู่เสมอ ทรงมุ่งเชื้อเชิญให้ฉันตระหนักว่าฉันจำเป็นต้องมีพระองค์เสมอ และเชื้อเชิญให้ฉันรับการบำรุงเลี้ยงที่มีพระองค์เท่านั้นให้ได้ำ