ไกด์พากลุ่มของเราไปที่ริมน้ำและบอกให้ทุกคนสวมเสื้อชูชีพและหยิบไม้พาย ขณะที่เราก้าวลงเรือ เขากำหนดตำแหน่งที่นั่งให้เรือสมดุลเพื่อเรือจะมั่นคงตอนผ่านแก่ง หลังจากเล่าถึงความตื่นเต้นที่กำลังรอคอยพวกเราอยู่ เขาพูดถึงรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เราควรรู้และต้องทำตามเพื่อจะสามารถแล่นเรือผ่านน้ำเชี่ยวไปได้ด้วยดี เขาย้ำให้พวกเรามั่นใจว่าถึงแม้จะมีความตึงเครียดบ้างระหว่างเส้นทาง แต่การเดินทางของเราจะทั้งน่าตื่นเต้นและปลอดภัย

บางครั้ง ชีวิตก็เหมือนการล่องแก่งผ่านน้ำเชี่่ยว ซึ่งอาจมีกระแสน้ำรุนแรงเกินต้องการ พระสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น เมื่อเราหวาดกลัวว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดกำลังจะเกิดขึ้น “เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า” (อสย.43:2) ชนชาติอิสราเอลเผชิญกับความกลัวอย่างจับใจว่าจะถูกพระเจ้าปฏิเสธ เมื่อพวกเขาถูกขับไล่เนื่องด้วยบาปที่เขาทำ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระเจ้าทรงรับรองกับพวกเขาและสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขา เพราะพระองค์ทรงรักเขา (ข้อ 2,4)

พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราในเวลาที่เราเจอกระแสน้ำเชี่ยว เราไว้วางใจได้ว่าพระองค์จะทรงนำเราผ่านกระแสน้ำเชี่ยวเหล่านั้นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นความกลัวจับใจ หรือความยากลำบากแสนสาหัส เพราะพระองค์ทรงรักเราและสัญญาว่าจะอยู่กับเรา