ผมไม่ค่อยชอบการไปซื้อของ แต่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ผมต้องทำ แต่มีบางอย่างในภารกิจนี้ที่ผมชอบ นั่นคือ การไปจ่ายเงินที่ช่องจ่ายเงินที่เฟรดประจำอยู่ เฟรดทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาพิเศษ เขาทำงานเร็วมาก มีรอยยิ้มอยู่เสมอ บางครั้งเต้นและร้องเพลงไปพร้อมกับหย่อนสินค้า (ที่ไม่แตก) ลงในถุงพลาสติก เห็นได้ชัดว่าเฟรดสนุกกับงานที่บางคนคิดว่าเป็นงานจุกจิกที่สุดงานหนึ่ง ในเวลาสั้นๆ นั้น ความร่าเริงของเขาทำให้ชีวิตของคนที่อยู่ในช่องจ่ายเงินนั้นสดใสขึ้น

ผมรู้สึกนับถือและชื่นชมวิธีการทำงานของเฟรด ความมีชีวิตชีวา ใจบริการ และการใส่ใจในรายละเอียด สอดคล้องอย่างยิ่งกับคำสอนเรื่องการทำงานของอัครทูตเปาโล ในโคโลสี 3:23 ที่ว่า “ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์”

เมื่อเรารู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัว งานที่เราทำล้วนเป็นโอกาสที่เราจะได้สะท้อนถึงชีวิตที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ไม่มีงานใดที่เล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เกินไป จงจัดการกับหน้าที่ความรับผิดชอบทุกอย่างของเราด้วยความยินดีอย่างสร้างสรรค์และสุดฝีมือ นี่เป็นโอกาสให้เราได้โน้มน้าวใจของผู้คนรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร