ช่วงวิกฤตการเงินในเอเชียปี 1997 มีคนตกงานมากมาย หลังจากกังวลมาเก้าเดือน ฉันได้งานเป็นคนเขียนคำโฆษณา แต่แล้วบริษัทก็ล้ม ฉันจึงว่างงานอีกครั้ง

เคยหรือไม่? เมื่อความตกต่ำที่สุดดูเหมือนกำลังจะจบลง แต่แล้วคุณกลับตกต่ำกว่าเดิม หญิงม่ายที่เมืองเศราฟัทน่าจะเข้าใจ (1 พกษ.17:12) ขณะที่เกิดการกันดารอาหาร เธอกำลังเตรียมอาหารมื้อสุดท้ายให้ตนเองและลูกชาย และผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้มาขออาหารจากเธอ เธอให้อย่างลังเล แล้วพระเจ้าก็ได้ประทานแป้งและน้ำมันให้ไม่ขาด (ข้อ 10-16)

แต่เมื่อลูกชายป่วยหนักและหยุดหายใจ หญิงม่ายร้องว่า “โอ คนของพระเจ้าเจ้าข้า ฉันมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านได้มาหาฉันเพื่อฟื้นให้ทรงระลึกถึงความผิดของฉันและกระทำให้บุตรของฉันตาย” (ข้อ 18)

หลายครั้ง เราคงอยากจะพูดเหมือนหญิงม่ายคนนี้ที่คิดว่าพระเจ้าทรงกำลังลงโทษ เราลืมไปว่าสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้เสมอในโลกที่ตกต่ำนี้

เอลียาห์อธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อเด็กชาย พระเจ้าทรงให้เขาฟื้นขึ้น! (ข้อ 20-22)

เมื่อเหตุการณ์เลวร้าย ให้เราตระหนักอย่างเอลียาห์ว่าพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อจะไม่ทอดทิ้งเรา เราวางใจในแผนการของพระองค์ได้ แม้เราต้องอธิษฐานทูลขอความเข้าใจ