ปัญหาบางอย่างก็เหมาะกับคนที่เป็นพ่อมากๆ ตัวอย่างเช่น ลูกของผมเพิ่งจะพบว่ามีรังผึ้งอยู่ในรอยปูนแตกที่ระเบียงหน้าบ้าน ผมคว้ายาฆ่าแมลงพร้อมออกไปรบกับพวกมัน

ผมถูกผึ้งต่อย 5 ครั้ง

ผมไม่ชอบถูกแมลงต่อย แต่ก็ดีกว่าเป็นลูกและภรรยา การดูแลครอบครัวให้อยู่สุขสบายเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของผม เวลาลูกเผชิญปัญหา ก็จะขอให้ผมจัดการให้ พวกเขาเชื่อว่าผมจะปกป้องพวกเขาให้พ้นจากสิ่งที่พวกเขากลัวได้

ในมัทธิว 7 พระเยซูสอนให้เราร้องทูลความปรารถนาต่อพระเจ้า (ข้อ 7) ด้วยเชื่อวางใจในพระองค์ พระเยซูทรงยกตัวอย่างชัดเจนว่า “ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา” (ข้อ 9-10) พ่อแม่ที่รักลูกคำตอบย่อมชัดเจนอยู่แล้ว แต่พระเยซูก็ทรงตอบคำถามนี้และท้าทายเรา ไม่ให้หมดความเชื่อที่มีต่อพระทัยกว้างขวางของพระบิดา “เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์” (ข้อ 11)

ผมนึกไม่ออกว่าจะรักลูกมากขึ้นได้อย่างไร แต่พระเยซูทรงยืนยันกับเราว่าความรักที่ดีที่สุดของพ่อที่เป็นมนุษย์ ก็ยังมิอาจเมื่อเทียบกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา