ข้าวโพดเป็นอาหารหลักในเม็กซิโกประเทศบ้านเกิดของฉัน มีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งสีเหลือง น้ำตาล แดง และดำ หรือแม้แต่แบบที่มีลายจุด แต่คนในเมืองมักไม่ค่อยกินข้าวโพดลายจุด อมานโด รามิเรซ เจ้าของร้านอาหารและนักวิจัยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าข้าวโพดที่เหมือนๆ กันคุณภาพดีเท่ากัน แต่ข้าวโพดลายจุดกลับมีรสชาติดี และใช้ทำแผ่นแป้งตอติญ่าได้อร่อย

คริสตจักรของพระคริสต์เป็นเหมือนข้าวโพดลายจุดมากกว่าแบบที่มีสีเดียว อัครทูตเปาโลใช้ภาพเปรียบเทียบร่างกายกับคริสตจักร เพราะถึงแม้เราจะเป็นกายเดียว และมีพระเจ้าองค์เดียว เราแต่ละคนได้รับของประทานต่างกันเปาโลกล่าวว่า “งานรับใช้มีต่างๆ กัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆ กัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆ ในทุกคน” (1 คร.12:5-6) การที่เราช่วยเหลือกันตามความหลากหลายของเรา สำแดงให้เห็นความใจกว้างและความสร้างสรรค์ของพระเจ้า

เมื่อเรายอมรับความหลากหลายของเรา ก็ขอให้เราพยายามรักษาความเชื่อและเป้าหมายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จริงอยู่ที่เรามีความสามารถและภูมิหลังต่างกัน เราพูดคนละภาษาและมาจากคนละประเทศ แต่เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียว คือพระผู้สร้างผู้ทรงเปรมปรีดิ์ในความหลากหลาย