ตอนที่ไปเที่ยวกับหลานๆ เมื่อไม่นานมานี้ เราสนุกกับการดูการถ่ายทอดภาพครอบครัวนกอินทรีในฟลอริดาผ่านเว็บไซต์ ทุกวันเราจะมาดูพ่อแม่และลูกนกใช้ชีวิตประจำวันในรังที่อยู่สูงขึ้นไป ทุกวันพ่อนกแม่นกจะคอยปกป้องระแวดระวังลูกนกไม่ขาด และจับปลาจากแม่น้ำใกล้ๆ มาเป็นอาหารให้ลูก

ครอบครัวนกอินทรีนี้เป็นภาพหนึ่งที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวถึงการทรงสร้างอันอัศจรรย์ของพระเจ้า ในสดุดี 104 ซึ่งเรียงรายไปด้วยภาพสิ่งทรงสร้างและฉากต่างๆ จากฝีพระหัตถ์ของพระองค์

เราเห็นความยิ่งใหญ่ของสิ่งทรงสร้างที่เกี่ยวกับจักรวาล (ข้อ 2-4)

เรามีประสบการณ์กับการสร้างโลก ทั้งสายน้ำ ภูเขา หุบเขา (ข้อ 5-9)

เราชื่นชมสง่าราศีของพระเจ้าเมื่อเห็นสรรพสัตว์ นกและพืชพันธุ์ที่พระเจ้าประทานให้ (ข้อ 10-18)

เราอัศจรรย์กับวัฏจักรที่พระเจ้าทรงสร้างในโลก ทั้งกลางวัน กลางคืน ยามมืด ยามสว่าง การทำงานและพักผ่อน (ข้อ 19-23)

โลกที่พระเจ้าทรงสรรค์สร้างด้วยฝีพระหัตถ์สวยงามยิ่งนัก เพื่อให้เราได้ชื่นชมและเพื่อพระสิริของพระองค์! “จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระองค์” (ข้อ 1) เราแต่ละคนสามารถกล่าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราได้ซาบซึ้งและชื่นชม