สามีฉลองวันพิเศษด้วยการพาฉันไปหอศิลป์และให้ฉันเลือกภาพเป็นของขวัญ ฉันเลือกภาพเล็กๆ ของลำธารที่ไหลผ่านป่า ขนาดของลำธารแทบจะเต็มกรอบจนไม่มีที่สำหรับท้องฟ้า แต่เงาในลำธารสะท้อนให้เห็นตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ยอดไม้และบรรยากาศสลัวๆ ทางเดียวที่จะ “เห็น” ท้องฟ้าได้คือเราต้องมองที่ผิวน้ำ

พระเยซูทรงเป็นเหมือนลำธารในฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราอยากเห็นว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไร เรามองดูที่พระเยซู ผู้เขียนฮีบรูกล่าวว่าพระองค์ “ทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับ[พระเจ้า]” (1:3) ถึงแม้เราจะรู้จักพระเจ้าได้จากข้อความที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ เช่น “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” แต่เมื่อเราได้เห็นว่าพระองค์ทรงทำอย่างไรเมื่อเจอปัญหาเดียวกับที่เราเจอ เราก็เข้าใจพระลักษณะของพระองค์มากขึ้น พระเยซูทรงสำแดงให้เราได้เห็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์

ท่ามกลางการทดลอง พระเยซูทรงสำแดงถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเผชิญหน้ากับความมืดฝ่ายวิญญาณ พระองค์สำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้า เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับคน พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นพระปัญญาของพระเจ้า การสิ้นพระชนม์ของพระองค์สำแดงถึงความรักของพระเจ้า

แม้เราจะไม่เข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงไร้ขีดจำกัด และความคิดของเรามีจำกัด แต่เราก็เรียนรู้พระลักษณะของพระองค์ได้แน่เมื่อมองที่พระเยซู