หลังจากที่ฉันถูกให้ออกจากงานบรรณาธิการ ฉันก็อธิษฐานของานใหม่ แต่หลายสัปดาห์ผ่านไป เมื่อความพยายามขอให้คนแนะนำงานให้และส่งใบสมัครงานไปดูเหมือนไร้ผล ฉันก็เริ่มไม่พอใจและประท้วงพระเจ้าที่ไม่ตอบคำอธิษฐาน ฉันถามพระองค์ว่า “พระองค์ไม่รู้หรือว่างานสำคัญสำหรับฉันขนาดไหน”

พ่อมักเตือนฉันให้เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า เมื่อฉันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านบอกว่า “พ่ออยากให้ลูกได้รู้จักการไว้วางใจในพระดำรัสของพระเจ้า”

คำแนะนำของพ่อทำให้ฉันคิดถึงสุภาษิตบทที่ 3 ซึ่งพูดถึงคำแนะนำอันชาญฉลาดที่พ่อแม่ให้กับลูก พระธรรมตอนนี้เข้ากับสถานการณ์ของฉันพอดี “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” (สภษ.3:5-6) การ “กระทำให้วิถี…ราบรื่น” หมายความว่า พระเจ้าจะนำทางเราไปสู่เป้าหมายที่พระองค์ต้องการให้เราโตขึ้น เป้าหมายสูงสุดของพระองค์คือให้ฉันเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

ในที่นี้ไม่ใช่ว่าทางที่พระองค์เลือกจะง่าย แต่ฉันสามารถเลือกที่จะวางใจว่าทิศทางและเวลาของพระองค์จะเป็นผลดีสำหรับฉันในที่สุด

คุณกำลังรอคอยคำตอบจากพระเจ้าอยู่หรือไม่? จงเข้าใกล้พระองค์และวางใจว่าพระองค์จะทรงนำพาคุณ