ฉันพยายามหาการ์ดวันพ่อที่ดีที่สุด แม้เราจะคืนดีกันหลังจากที่มีปัญหาต่อกันมานาน แต่ฉันก็ยังไม่รู้สึกสนิทกับพ่อ ผู้หญิงที่ยืนข้างฉันวางการ์ดที่เธอเพิ่งอ่านกลับลงบนชั้นและบ่นว่า “ทำไมเขาไม่ทำการ์ดให้คนที่พยายามจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพ่อบ้างนะ”

เธอผละออกจากร้านไปก่อนที่ฉันจะทันได้พูดอะไร ฉันจึงอธิษฐานเผื่อเธอ ขอบคุณพระเจ้าที่ยืนยันว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบ และทูลขอพระองค์ช่วยฉันและพ่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ฉันอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นกับพระบิดาในสวรรค์ด้วยเช่นกัน ฉันอยากมีความมั่นใจเช่นเดียวกับดาวิดว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย ทรงมีฤทธิ์อำนาจ และทรงปกป้อง (สดด.27:1-6)

ดาวิดคาดหวังคำตอบเมื่อท่านทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ข้อ 7-9) แม้พ่อแม่ฝ่ายโลกจะปฏิเสธ ทอดทิ้ง หรือละเลยลูกของตน แต่ดาวิดกล่าวว่า พระเจ้าทรงยอมรับเราโดยไม่มีเงื่อนไข (ข้อ 10) ท่านเชื่อมั่นในความดีของพระเจ้า (ข้อ 11-13) แม้บางครั้งดาวิดต้องทนทุกข์ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้ท่านยังคงวางใจและพึ่งพาพระเจ้า (ข้อ 14)

เช่นเดียวกับผู้หญิงคนนั้น เราจะพบเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้ ผู้คนจะไม่เป็นตามที่เราคิด ทำให้เราผิดหวังเสียใจ แต่เรายังคงได้รับความรักและการปกป้องจากพระบิดาผู้ทรงสมบูรณ์แบบแต่ผู้เดียว