ครูฝึกวิ่งวิบากสมัยที่ฉันเรียนมัธยมเคยให้คำแนะนำก่อนแข่งว่า “อย่าพยายามวิ่งนำ คนที่นำมักหมดแรงเร็วเกินไป” เขาแนะให้ฉันวิ่งตามหลังคนที่อยู่หน้าสุด เมื่อปล่อยให้คนนั้นเป็นคนกำหนดจังหวะ ฉันก็สามารถเก็บแรงกายแรงใจไว้เพื่อวิ่งเข้าเส้นชัยได้

การนำอาจทำให้เหนื่อย และการตามก็อาจทำให้มีอิสระ ความรู้นี้ทำให้ฉันวิ่งได้ดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจว่าหลักการนี้ปรับใช้ได้กับการเป็นคริสเตียนด้วย ในชีวิตของฉัน ฉันมักคิดว่าการเป็นผู้เชื่อพระเยซูต้องพยายามอย่างหนัก เมื่อฉันพยายามดิ้นรนจะเป็นคริสเตียนที่ดีตามที่นึกภาพไว้ ฉันกลับพลาดความชื่นชมยินดีและเสรีภาพจากการติดตามพระคริสต์ไปโดยไม่รู้ตัว (ยน.8:32,36)

เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้กำหนดชีวิตตัวเอง และพระเยซูไม่ได้เริ่มหลักสูตรการพัฒนาตนเอง แต่พระองค์สัญญาว่าเมื่อแสวงหาพระองค์ เราจะได้พักอย่างที่เราปรารถนา (มธ.11:25-28) ต่างกับผู้สอนศาสนาอื่นๆ ที่เน้นเรื่องการตั้งใจศึกษาคัมภีร์หรือกฎเกณฑ์มากมาย พระเยซูสอนว่าเพียงเรารู้จักพระองค์ เราก็ได้รู้จักพระเจ้า (ข้อ 27) เมื่อเราแสวงหาพระองค์ภาระของเราก็ถูกยกออกไป (ข้อ 28-30) และชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลง

เพราะการติดตามพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำที่อ่อนโยนและถ่อมพระทัย (ข้อ 29) ไม่ใช่เรื่องหนักและเหนื่อย แต่เป็นหนทางแห่งความหวังและการรักษา เมื่อเราพักสงบในความรักของพระองค์ เราก็เป็นไท