“ฟังนะ” ภรรยาพูดกับผมทางโทรศัพท์ “มีลิงอยู่ในสนามหญ้า” เธอยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อผมจะได้ยิน ใช่ เสียงเหมือนลิง ซึ่งน่าแปลกเพราะลิงป่าที่อยู่ใกล้เราที่สุด อยู่ห่างออกไปกว่า 3,200 กิโลเมตร

ต่อมา พ่อตาของผมช่วยไขความกระจ่าง “นั่นเสียงนกเค้าแมว” ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด

เมื่อกองทัพของพระราชาเซนนาเคอริบล้อมกษัตริย์เฮเซคียาห์ของยูดาห์ที่อยู่ภายในกำแพงเยรูซาเล็ม ชาวอัสซีเรียคิดว่าตนเองชนะแล้ว แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ แม้นายกองของอัสซีเรียจะใช้ถ้อยคำไพเราะและพูดเหมือนมาจากพระเจ้า แต่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือประชากรของพระองค์

“ที่เรามาต่อสู้สถานที่นี้เพื่อทำลายเสีย ก็ขึ้นมาโดยปราศจากพระเจ้าหรือ” (2 พกษ.18:25) รับชาเคห์ถาม เมื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้เยรูซาเล็มยอมแพ้ เขาพูดด้วยว่า “เพื่อเจ้าทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่และไม่ตาย” (ข้อ 32)

ฟังดูเหมือนเป็นถ้อยคำจากพระเจ้า แต่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวถ้อยคำที่แท้จริงจากพระเจ้าไว้ว่า “ท่านจะไม่เข้าในนครนี้หรือยิงลูกธนูไปที่นั่น…เราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อให้รอด” (19:32-34; อสย.37:35) คืนนั้น “ทูตของพระเจ้า” มาทำลายชาวอัสซีเรีย (ข้อ 35)

บางครั้งเราจะพบคนพูดดีที่ “ให้คำแนะนำ” เรา แต่กลับปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า นั่นไม่ใช่ถ้อยคำจากพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระวจนะ ทรงนำเราโดยพระวิญญาณ พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือผู้ที่ติดตามพระองค์ และพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา