นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจุกจิกเกี่ยวกับเวลา ปลายปี 2016 คนจากศูนย์การบินอวกาศก็อดเดิร์ดในแมรี่แลนด์ เพิ่มวินาทีพิเศษหนึ่งวินาทีให้กับปีนั้น ดังนั้น หากคุณรู้สึกว่าปีนั้นยาวนานกว่าปกติ คุณรู้สึกถูกต้องแล้ว

เหตุใดพวกเขาจึงทำเช่นนั้น เพราะโลกหมุนช้าลงเรื่อยๆ แต่ละปีจึงยาวนานขึ้นเล็กน้อย เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตามรอยสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ส่งออกไปในอวกาศ พวกเขาต้องวัดละเอียดถึงหน่วยมิลลิวินาที เพื่อให้ “แน่ใจว่าโปรแกรมหลีกเลี่ยงการพุ่งเข้าชนโลกของเรานั้นแม่นยำ” นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกล่าว

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ หนึ่งวินาทีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ได้แตกต่างมากนัก แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า เวลาและการใช้เวลาของเราเป็นสิ่งสำคัญ เช่นที่เปาโลเตือนเราใน 1 โครินธ์ 7:29 ว่า “ยุคนี้ก็สั้นมากแล้ว” เวลาที่เรามีเพื่อทำงานของพระเจ้ามีจำกัด ดังนั้นเราต้องใช้อย่างฉลาด ท่านกำชับเราว่า “จงฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว” (อฟ.5:16)

นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนับทุกวินาทีเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์ทำ แต่เมื่อเราพิจารณาถึงการหมดไปอย่างรวดเร็วของชีวิต (สดด.39:4) เราจะได้นึกถึงความสำคัญของการใช้เวลาของเราอย่างฉลาด