ป้าเคธีได้คอยดูแลพ่อของท่าน (ปู่ของฉัน) เป็นเวลา 10 ปี ท่านทำอาหารและซักเสื้อผ้าให้เมื่อปู่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ และทำหน้าที่พยาบาลเมื่อสุขภาพของท่านทรุดลง

การดูแลพ่อเป็นตัวอย่างจากยุคปัจจุบัน ตามที่เปาโลเขียนถึงชาวเธสะโลนิกาว่า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “ความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ และความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (1 ธส.1:3)

ป้าของฉันปรนนิบัติด้วยความเชื่อและความรัก เป็นผลจากที่ท่านเชื่อว่าพระเจ้าเรียกให้รับผิดชอบงานสำคัญนี้ การทุ่มเทของท่านเกิดจากความรักที่ท่านมีต่อพ่อและพระเจ้า

ท่านยังอดทนด้วยความหวังใจ ปู่เป็นคนใจดีมากจึงยากที่เราจะยอมรับเมื่อต้องเห็นท่านทรุดลง ป้าสละเวลาที่อยู่กับครอบครัว เพื่อน และการไปเที่ยวเพื่อดูแลพ่อ ท่านอดทนได้ด้วยหวังใจว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังทุกวันและสวรรค์รอคอยพ่อของท่านอยู่

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลญาติ ช่วยเพื่อนบ้าน หรืองานอาสาสมัคร ขอจงมีกำลังใจเมื่อทำงานตามการทรงเรียก การงานของคุณจะเป็นคำพยานที่ทรงพลังถึงความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก