เพื่อนโทรมาหาฉันกลางดึกคืนหนึ่งระหว่างที่เธอรับการรักษาโรคมะเร็งเสียงสะอื้นไม่หยุดทำให้ฉันเศร้ามาก จนร้องไห้ไปด้วยและอธิษฐานในใจว่า ข้าพระองค์ควรทำอย่างไร พระเจ้า?

เสียงคร่ำครวญของเธอทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดใจ ฉันไม่อาจหยุดความเจ็บปวด แก้ไขสถานการณ์ หรือพูดคำหนุนใจเธอได้สักคำ แต่ฉันรู้ว่าใครช่วยได้ ขณะที่ฉันร้องไห้อธิษฐานกับเพื่อน ฉันกระซิบซ้ำๆ ว่า “พระเยซู พระเยซู พระเยซู”

เธอเริ่มหยุดร้องไห้ เหลือเพียงแค่สะอึกสะอื้น และหายใจช้าๆ แล้วเสียงสามีของเธอทำให้ฉันสะดุ้ง “เธอจะนอนแล้ว ไว้จะโทรหาคุณพรุ่งนี้”

ฉันวางสาย อธิษฐานคร่ำครวญต่อบนที่นอน

อัครทูตมาระโกได้เล่าเรื่องของคนคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือคนที่ตนรัก พ่อผู้สิ้นหวังพาลูกชายที่ทนทุกข์มาหาพระเยซู (มก.9:17) คำพูดที่สื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้บ่งบอกถึงความสงสัยของเขา (ข้อ 20-22) เขายอมรับว่าเขาต้องการให้พระเยซูเพิ่มเติมความเชื่อให้ (ข้อ 24) สองพ่อลูกได้รับเสรีภาพ ความหวังและสันติสุขเมื่อให้พระเยซูเป็นผู้ควบคุม (ข้อ 25-27)

เมื่อคนที่เรารักเจ็บปวด เป็นธรรมดาที่เราอยากจะพูดและทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด แต่พระคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริงเมื่อเราร้องเรียกพระนามพระเยซู พระองค์จะช่วยให้เราเชื่อและวางใจในฤทธิ์อำนาจแห่งการทรงสถิตของพระองค์