แซมมี่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่ออายุ 18 ปี ครอบครัวไม่ชอบเพราะขัดกับความเชื่อดั้งเดิมของครอบครัว แต่ชุมชนคริสเตียนต้อนรับ หนุนใจและสนับสนุนทุนการศึกษาให้ แต่เมื่อคำพยานชีวิตของเขาได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร เขาก็ถูกข่มเหงหนักขึ้น

แต่แซมมี่ยังคงไปเยี่ยมและพูดคุยกับพ่อ แม้พี่น้องจะไม่ให้เขาร่วมกิจกรรมของครอบครัวเมื่อพ่อล้มป่วย แซมมี่ก็ไปโดยไม่สนใจพี่น้องที่ดูหมิ่น เขาอธิษฐานเผื่อพ่อ เมื่อพระเจ้ารักษาพ่อให้หาย ครอบครัวก็ยอมรับเขามากขึ้น การเป็นพยานด้วยความรักทำให้ท่าทีของพวกเขาอ่อนลง และก็เริ่มเปิดใจฟังเรื่องราวของพระเยซู

การตัดสินใจติดตามพระคริสต์อาจทำให้เราลำบาก เปโตรกล่าวว่า “เพราะว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบว่าดีนั้น ก็ต่อเมื่อเขาเห็นแก่พระเจ้าและยอมอดทนต่อความทุกข์ที่ไร้ความเป็นธรรม” (1 ปต.2:19) เมื่อเราประสบความไม่สบายใจหรือต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อ นั่นเป็นเพราะ “พระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อ (เราทั้งหลาย) ให้เป็นแบบอย่างแก่ (เรา) เพื่อ (เรา) จะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” (ข้อ 21)

แม้เมื่อมีคนดูหมิ่นพระเยซู “…ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ …ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม” (ข้อ 23) พระเยซูเป็นแบบอย่างแก่เรา เราทูลขอเรี่ยวแรงจากพระองค์ให้อดทนได้