“ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคำอธิษฐานที่เป็นของขวัญคืออะไร จนเมื่อน้องชายของฉันล้มป่วยและพวกคุณอธิษฐานเผื่อเขา ฉันบอกไม่ถูกว่าคำอธิษฐานของคุณปลอบโยนฉันมากแค่ไหน!”

ลอร่าน้ำตาคลอขณะขอบคุณที่พี่น้องในคริสตจักรอธิษฐานเผื่อน้องชายของเธอที่เป็นมะเร็ง เธอพูดต่อว่า “คำอธิษฐานของคุณทำให้เขาเข้มแข็งในเวลาที่ยากลำบาก และหนุนใจทุกคนในครอบครัวของเรา”

การรักผู้อื่นที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือ การอธิษฐานเผื่อ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศในเรื่องนี้ พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่หลายตอนเล่าว่าพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อผู้อื่นและเราได้เห็นว่า พระองค์ทูลพระบิดาเพื่อเราอยู่เสมอ โรม 8:34 กล่าวว่าพระเยซู “ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลาย” และแม้เมื่อได้ทรงสำแดงความรักอันเสียสละที่บนกางเขน ทรงเป็นขึ้นจากตาย และเสด็จสู่สวรรค์แล้ว พระองค์ยังคงสำแดงถึงความห่วงใยโดยการอธิษฐานเพื่อเราในเวลานี้

คนรอบตัวเราจำเป็นต้องได้รับความรักและคำอธิษฐานเผื่อจากเราโดยเราทำตามแบบอย่างของพระเยซู คือทูลขอให้พระเจ้าช่วยเหลือและกระทำกิจในชีวิตพวกเขา พระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเราขอให้พระองค์ช่วยเราอธิษฐานเผื่อผู้อื่น ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักของเราประทานกำลังให้เราสามารถมอบคำอธิษฐานเป็นของขวัญให้ผู้อื่นด้วยใจกว้างขวาง