ลูกคนที่สองของฉันตื่นเต้นที่จะได้นอน “เตียงของผู้ใหญ่” และอยู่ร่วมห้องกับพี่สาว ทุกคืนฉันห่มผ้าห่มให้บริตตา และกำชับห้ามเธอลงจากเตียง มิฉะนั้นเธอจะต้องกลับไปนอนเปลเด็ก คืนแล้วคืนเล่าที่ฉันออกมาพบเธอที่ทางเดิน และพาลูกน้อยที่เสียขวัญกลับไปที่เปลเด็ก หลายปีต่อมาฉันได้รู้ว่าพี่สาวของเธอไม่ชอบการมีเพื่อนร่วมห้องและมักบอกบริตตาซ้ำๆ ว่าได้ยินเสียงแม่เรียกหา บริตตาเชื่อคำของพี่จึงออกไปหาฉัน เธอจึงต้องกลับไปอยู่ในเปลเด็ก

การเลือกฟังเสียงที่ผิดอาจส่งผลกระทบต่อเราทุกคน เมื่อพระเจ้าส่งชายคนหนึ่งไปยังเบธเอลเพื่อประกาศในนามของพระเจ้า พระองค์ทรงกำชับอย่างเข้มงวดไม่ให้เขากินหรือดื่มขณะอยู่ที่นั่น และไม่ให้กลับไปตามทางเดิมที่มา (1 พกษ.13:9) เมื่อพระราชาเยโรโบอัมเชิญให้มารับประทานอาหารร่วมกัน เขาเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและปฏิเสธ เมื่อผู้พยากรณ์อาวุโสท่านหนึ่งเชิญเขาให้มารับประทานอาหารที่บ้าน ชายหนุ่มปฏิเสธในตอนแรก แต่เมื่อถูกหลอกว่าทูตของพระเจ้าบอกให้กินได้ เขาก็ยอมกิน ฉันคิดว่าพระเจ้าคงจะเสียพระทัยเมื่อชายคนนั้นไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ เหมือนที่ฉันเสียใจเพราะอยากให้บริตตานอนให้สบายบนเตียงของเธอ

ให้เราเชื่อพระเจ้าอย่างสุดใจ พระวจนะของพระองค์คือหนทางดำเนินชีวิตของเรา เราฉลาดที่เชื่อและฟังคำของพระองค์