“ในปี 2010 หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ได้ตีพิมพ์บทเรียนชีวิตจากราษฎรอาวุโสแปดคน บทความเริ่มต้นว่า “แม้ว่าความสูงวัยอาจนำปัญหามาสู่ความคิดและร่างกาย แต่ก็อาจนำเราก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งได้ คือโลกที่อุดมไปด้วยความรู้ทางอารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า สติปัญญาของผู้สูงวัย”

จริงอยู่ที่ผู้สูงวัยมีหลายอย่างที่จะสอนเราเรื่องชีวิต แต่ในพระคัมภีร์มีกษัตริย์ที่เพิ่งขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งที่ไม่คิดอย่างนี้

ซาโลมอนเพิ่งจะสวรรคต ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 12:3 บันทึกว่า “ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัม” เพื่อขอร้องให้กษัตริย์พระองค์ใหม่ลดภาระหนักเรื่องแรงงานและภาษีจากที่ซาโลมอนได้เคยบัญชาไว้ แล้วพวกเขาจะปรนนิบัติพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ

ตอนแรกกษัตริย์หนุ่มปรึกษาบรรดาผู้เฒ่า (ข้อ 6) แต่ได้ละทิ้งคำปรึกษาของพวกเขา แล้วรับคำแนะนำของคนหนุ่มที่โตขึ้นมาด้วยกันแทน (ข้อ 8) คือให้ประชาชนรับภาระที่หนักขึ้นอีก ความวู่วามนี้ทำให้พระองค์ต้องสูญเสียแผ่นดินไปเกือบหมด

เราทุกคนจำเป็นต้องปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะผู้ที่ดำเนินตามและเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้า ลองคิดดูว่าพวกเขาได้สะสมสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้มากเพียงไร พวกเขามีเรื่องราวของพระเจ้าที่จะเล่าให้เราฟังมากมาย จงขอคำปรึกษาและฟังสติปัญญาของพวกท่าน