ไม่นานมานี้ เพื่อนคนหนึ่งเตรียมตัวย้ายบ้านไปยังเมืองที่ห่างจากบ้านเกิดกว่า 1,600 กิโลเมตร ในกรอบเวลาสั้นๆ เธอกับสามีแบ่งงานกันทำ เขาจัดการเรื่องที่อยู่ใหม่ ขณะที่เธอเก็บข้าวของ ฉันแปลกใจที่เธอสามารถย้ายไปได้โดยไม่ต้องดูสถานที่ใหม่ก่อน หรือมีส่วนในการหาบ้าน ฉันถามเธอว่าทำได้อย่างไร เธอยอมรับว่าเป็นเรื่องท้าทาย แต่เธอกล่าวว่าเธอรู้ว่าเธอไว้ใจสามีได้ เพราะตลอดหลายปีที่อยู่ด้วยกัน เขาใส่ใจว่าเธอชอบและต้องการอะไร

ที่ห้องชั้นบน พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกถึงการทรยศและการสิ้นพระชนม์ที่จะมาถึงพระองค์เร็วๆ นี้ ชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดในชีวิตบนโลกนี้ของพระเยซูและสาวกอยู่ตรงหน้าแล้ว ทรงปลอบโยนด้วยคำมั่นว่าจะทรงเตรียมที่แห่งหนึ่งสำหรับพวกเขาในสวรรค์ เหมือนที่สามีของเพื่อนได้เตรียมบ้านใหม่ให้กับครอบครัว เมื่อสาวกทูลถามพระองค์ ทรงชี้ถึงเหตุการณ์ที่พวกเขามีส่วนร่วมและการอัศจรรย์ที่พวกเขาได้เห็นพระองค์ทำ แม้เขาจะโศกเศร้าที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และไม่อยู่ด้วย แต่ยังได้ทรงเตือนให้พวกเขาไว้วางใจว่า จะทรงทำตามที่ตรัสไว้

แม้ในช่วงที่มืดมิดที่สุด เราก็วางใจพระองค์ได้ว่าจะทรงนำเราไปยังที่อันประเสริฐ เมื่อเราดำเนินกับพระองค์ เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะวางใจในความสัตย์ซื่อของพระองค์มากยิ่งขึ้น