เสียงเตือนอีเมล์เข้าที่ผมคุ้นเคยดึงความสนใจของผม ขณะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ปกติผมจะพยายามอดใจไม่เปิดอีเมล์ทุกฉบับ แต่หัวข้อนั้นน่าดึงดูดใจมาก นั่นคือ “คุณเป็นพระพร”

ผมเปิดอ่านอย่างกระตือรือร้น และพบว่าเพื่อนที่อยู่ไกลบอกผมว่า เธอกำลังอธิษฐานเผื่อครอบครัวผม ทุกสัปดาห์ เธอจะวางรูปถ่ายที่ทำเป็นการ์ดคริสต์มาสหนึ่งใบลงใน “ถ้วยพระพร” บนโต๊ะในครัวและอธิษฐานเผื่อครอบครัวนั้น เธอเขียนว่า “ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้ง” (ฟป.1:3) แล้วเน้นว่าขณะที่เราพยายามแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้ผู้อื่น เธอเป็น “หุ้นส่วน” ของเราในการประกาศข่าวประเสริฐ

ถ้อยคำของเปาโลถึงชาวฟีลิปปีซึ่งมาที่กล่องอีเมล์ของผม ผ่านการกระทำอันเจตนาของเพื่อนผม ได้สร้างความยินดีในใจผมแบบเดียวกับที่คาดว่าผู้อ่านจดหมายขอบคุณของท่านในศตวรรษแรกได้รับ ดูเหมือนเป็นอุปนิสัยของท่านที่ส่งคำขอบคุณไปถึงคนที่เคยร่วมงานกับท่าน วลีคล้ายกันนี้ปรากฏในจดหมายฝากของท่านหลายฉบับ “ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์” เหตุด้วยท่านทั้งหลายเพราะความเชื่อของพวกท่านเลื่องลือไปทั่วโลก” (รม.1:8)

ในศตวรรษแรก เปาโลอวยพรเพื่อนร่วมงานด้วยคำอธิษฐานขอบคุณ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนของผมใช้ถ้วยพระพรนำความยินดีมาให้กับวันของผม วันนี้เราจะขอบคุณคนที่ทำพันธกิจของพระเจ้าร่วมกับเราได้ด้วยวิธีใดบ้าง