เพื่อนของครอบครัวเราสูญเสียลูกวัยรุ่นในอุบัติเหตุรถยนต์เหมือนเรา เธอได้เขียนคำรำลึกถึงลินซีย์ลูกสาว ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภาพหนึ่งที่มีพลังที่สุด คือหลังจากที่เธอกล่าวถึงภาพถ่ายและความทรงจำมากมายถึงลินซีย์ที่มีอยู่ทั่วบ้าน เธอได้เขียนว่า “ลินซีย์อยู่ทุกที่ แต่ไม่อยู่ที่ใดเลย”

แม้ว่าลูกสาวยังคงยิ้มให้เราในรูป แต่บุคคลที่มีวิญญาณซึ่งส่งรอยยิ้มนั้นไม่อยู่ที่ใดเลย พวกเขาอยู่ทุกที่ในใจของเรา ในความคิด ในรูปถ่ายทุกใบ แต่ไม่อยู่ที่ใดเลย

แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า แท้จริงแล้ว ในพระคริสต์ ลินซีย์และเมลิสสาไม่ได้ไม่อยู่ แต่พวกเขาอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเยซู “อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า” (2 คร.5:8) พวกเขาอยู่กับผู้ทรง “สถิตทุกหนแห่ง” แต่เราไม่เห็นพระองค์เป็นกายที่จับต้องได้ เราไม่มีรูปพระองค์ยิ้มวางอยู่บนหิ้งอย่างแน่นอน ที่จริงถ้าคุณมองไปรอบๆ บ้าน คุณอาจคิดว่าพระองค์ไม่อยู่เลย แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม พระองค์สถิตอยู่ทุกแห่ง!

ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในโลก พระเจ้าสถิตที่นั่น ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อนำทางให้กำลังใจและปลอบโยนเรา เราไม่อาจไปในที่ที่ไม่มีพระองค์ เราไม่เห็นพระองค์ แต่ทรงอยู่ทุกหนแห่ง นี่เป็นข่าวดีที่เหลือเชื่อ เมื่อเราเผชิญการทดลองแต่ละครั้ง