ไลนัส แวน เพลท์ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “ไลนัส” ตัวละครหลักในการ์ตูนเรื่องพีนัทส์ เขาฉลาด มีไหวพริบ แต่ไม่มั่นคง ไลนัสถือผ้าห่มอุ่นใจติดตัวเสมอ เราเข้าใจได้ เราเองก็มีความกลัวและไม่มั่นคงเช่นกัน

อัครทูตเปโตรได้รู้จักความกลัว เมื่อพระเยซูถูกจับ ท่านแสดงความกล้าหาญด้วยการติดตามพระองค์ไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิต แต่แล้วกลับเริ่มแสดงความกลัวด้วยการโกหกเพื่อปกปิดตัวตน (ยน.18:15-26) ท่านปฏิเสธองค์จอมเจ้านายด้วยถ้อยคำที่น่าละอาย แต่พระเยซูไม่เคยหยุดรักท่านและทรงนำท่านกลับมาใกล้ชิดพระองค์ในที่สุด (ดู ยน.21:15-19)

เปโตรย้ำเรื่องความรักใน 1 เปโตร 4:8 ก็เพราะท่านเคยประสบกับความรักลึกซึ้งของพระเยซู ท่านยังเน้นว่าความรักมีความสำคัญในความสัมพันธ์ของเรา โดยใช้คำว่า “เหนือสิ่งอื่นใด” ท่านตอกย้ำด้วยการหนุนใจให้ “จงรักกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้”

คุณเคยต้องการ “การลบล้าง” อย่างนี้ไหม เมื่อผมรู้สึกผิดและละอายใจ เพราะสิ่งที่ผมพูดหรือทำลงไปอย่างไม่สมควร ผมต้องการ “การลบล้าง” แบบที่พระเยซูทรงลบล้างความอัปยศและความน่าละอายของผู้คนในพระกิตติคุณ

สำหรับสาวกของพระเยซู ความรักคือการลบล้าง ที่เราแจกจ่ายออกไปด้วยความกล้าหาญและเมตตาเพื่อปลอบโยนและปรับปรุงผู้อื่น ในฐานะที่เราได้รับความรักใหญ่ยิ่งเช่นนี้ ให้เราเป็นผู้ให้เช่นกัน