ฉันอยากเข้มแข็งเมื่อแม่บอกฉันว่า “มะเร็ง” แต่ฉันกลับร้องไห้โฮ คุณคงไม่อยากได้ยินคำนั้นแม้แค่ครั้งเดียว นี่เป็นครั้งที่สามที่แม่เป็นมะเร็ง หลังตรวจเอ็กซ์เรย์และตัดชิ้นเนื้อไปวิเคราะห์ตามระยะที่กำหนด แม่ก็รู้ว่าท่านมีเนื้อร้ายที่ใต้แขน

แม้ว่าแม่เป็นคนที่มีข่าวร้าย แต่ท่านกลับต้องปลอบใจฉัน การตอบสนองของแม่ทำ ให้ฉันประหลาดใจ “แม่รู้ว่าพระเจ้าทรงดีต่อแม่เสมอ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อทุกเวลา” แม้ขณะเผชิญการผ่าตัดที่ยากและตามด้วยการฉายรังสี แม่ก็มั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและทรงสัตย์ซื่อ

เช่นเดียวกับโยบ ท่านสูญเสียลูก ทรัพย์สมบัติและสุขภาพ แต่หลังจากได้ยินเรื่องเหล่านี้ โยบ 1:20 บอกเราว่า “เขากราบลงถึงดินนมัสการ” เมื่อมีคนบอกให้ท่านแช่งด่าพระเจ้า ท่านตอบว่า “เราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้า และจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือ” (2:10) เป็นการตอบสนองทันทีด้วยความเข้าใจ แม้ท่านจะบ่นในเวลาต่อมา แต่ในที่สุดท่านยอมรับว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง โยบรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่าน และยังทรงห่วงใยท่าน

สำหรับเราส่วนใหญ่ การสรรเสริญไม่ใช่การตอบสนองอย่างแรกที่เราทำ เมื่อเจออุปสรรค บางครั้งสถานการณ์ของเราก็ทำให้เจ็บปวดเหลือเกินจนเราโต้ตอบเพราะความกลัวหรือโกรธ แต่การตอบสนองของแม่ทำให้ฉันระลึกได้ว่าพระเจ้ายังทรงอยู่ด้วยและยังทรงแสนดี พระองค์จะช่วยเราผ่านพ้นความยากลำบาก