“อยากดูไหมว่าอะไรอยู่ข้างใน” เพื่อนฉันถามขึ้น หลังจากที่ฉันเพิ่งชมตุ๊กตาผ้าที่ลูกสาวเธอกอดไว้ในอ้อมแขน ฉันตอบรับทันทีด้วยความสงสัย ฉันอยากดูมาก ว่าอะไรอยู่ในนั้น เธอคว่ำหน้าตุ๊กตาลงและรูดซิปด้านหลัง เอมิลี่ค่อยๆ หยิบเอาสมบัติออกมาจากตัวตุ๊กตา เป็นตุ๊กตาผ้าที่เธอรักและกอดตลอดตอนเธอเป็นเด็กเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ตุ๊กตา “ตัวนอก” เป็นเพียงเปลือกสวม แต่ตุ๊กตาตัวในทำให้ตุ๊กตาตัวนอกเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

เปาโลอธิบายภาพความจริงของชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นขึ้นของพระเยซูว่าเป็นเหมือนสมบัติที่อยู่ภายในคนของพระเจ้าที่เปราะบาง ทรัพย์สมบัตินั้นช่วยให้ผู้เชื่อในพระองค์สามารถทนต่ออุปสรรคที่คาดไม่ถึงและยังคงรับใช้ต่อไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ แสงสว่างแห่งชีวิตของพระองค์จึงส่องผ่าน “รอยแยก” ของความเป็นมนุษย์ออกมา เปาโลจึงหนุนใจเราไม่ให้ “ย่อท้อ” (2 คร.4:16) เพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานกำลังให้เราทำงานของพระองค์

เช่นเดียวกับตุ๊กตา “ข้างใน” คือข่าวประเสริฐซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติภายในทำให้ชีวิตเรามีเป้าหมายและความทรหดอดทน เมื่อกำลังของพระเจ้าส่องผ่านชีวิตของเรา จะทำให้คนอื่นอยากรู้ว่าเรา “มีอะไรอยู่ภายใน” เมื่อนั้นเราจึงเปิดใจเล่าถึงความรอดในพระคริสต์ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ได้