ฉันพยายามกลั้นน้ำตาเมื่อเห็นใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล สามีของฉันไม่มีเงินเดือนเพราะว่างงานมานาน แม้จะจ่ายเพียงครึ่งเดียวก็ยังต้องใช้เวลาผ่อนรายเดือนหลายปี ฉันอธิษฐานก่อนจะโทรไปโรงพยาบาลเพื่ออธิบายสถานการณ์และขอผ่อนชำระ

หลังจากรอสายสักพัก พนักงานรับโทรศัพท์แจ้งว่า หมอยกหนี้ให้ทั้งหมด

ฉันสะอื้นและกล่าวขอบคุณ ฉันรู้สึกขอบคุณยิ่งที่ได้รับของขวัญจากความเมตตา ฉันวางสายและสรรเสริญพระเจ้า ใบแจ้งหนี้นี้ที่ฉันเก็บไว้ ไม่ใช่เพื่อเตือนว่าฉันเป็นหนี้เท่าไหร่ แต่เพื่อย้ำถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

เมื่อหมอเลือกยกหนี้ให้ ฉันคิดถึงการที่พระเจ้าทรงเลือกจะอภัยหนี้บาปให้ฉันทั้งที่ไม่น่ายกโทษให้ พระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเจ้า “ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง” (สดด.103:8) “มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา” (ข้อ 10) ทรงปลดการละเมิดของเรา “ไกลเท่ากับตะวันออกไกลจากตะวันตก” (ข้อ 12) เมื่อเรากลับใจใหม่และต้อนรับพระคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ลบบาปที่เราเคยมีอย่างสิ้นเชิง

เมื่อได้รับการอภัย เราไม่ได้ถูกกำหนดหรือถูกจำกัดตามหนี้ในอดีตอีกต่อไป เมื่อเรารู้เช่นนี้ เราควรตอบสนองที่ได้รับของขวัญล้ำค่านี้ โดยดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ แบ่งปันเรื่องของพระคริสต์ อันเป็นการนมัสการและรักพระองค์