ขณะเดินผ่านกำแพงนอกอาคารที่ฉันทำงานอยู่ ฉันประหลาดใจที่เห็นดอกไม้อันงดงามดอกหนึ่งงอกผ่านรอยแยกของแผ่นคอนกรีตที่พื้น แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังหาที่หยั่งรากและเบ่งบานได้แม้ในรอยแตกที่แห้ง ต่อมาฉันพบว่า มีน้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่เหนือดอกไม้นั้นตลอดทั้งวัน ถึงแม้สิ่งแวดล้อมดูไม่เอื้อแก่การเติบโต ต้นไม้ต้นนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นจากน้ำที่หยดจากด้านบน

การเติบโตในชีวิตคริสเตียนบางครั้งก็ยากลำบาก แต่เมื่อเราบากบั่นไปกับพระคริสต์ เราก็ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ สถานการณ์ของเราอาจไม่น่าพึงพอใจ และความท้อแท้อาจดูเป็นอุปสรรค แต่ถ้าเราบากบั่นในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราก็สามารถเบ่งบานเหมือนเช่นต้นไม้ต้นนั้นได้ นี่เป็นประสบการณ์ของเปาโล ไม่ว่าความทุกข์ยากและความท้าทายที่เปาโลเผชิญจะรุนแรงแค่ไหน (2 คร.11:23-27) ท่านก็ไม่ยอมแพ้ดังที่เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป…อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว…ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล…” (ฟป.3:12,14)

เปาโลตระหนักว่าท่านทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังท่าน (4:13) เราก็ทำเช่นนั้นได้เมื่อเราบากบั่นมุ่งไปด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ผู้ประทานกำลังแก่เรา