เมื่อคุณเดินทางทางอากาศ ก่อนเครื่องบินขึ้นพนักงานสายการบินจะสาธิตเรื่องความปลอดภัย อธิบายว่าจะทำอย่างไรถ้าความดันในห้องโดยสารลดลง หน้ากากออกซิเจนจะตกลงมาจากบริเวณที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ และผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนช่วยเหลือคนอื่น เพราะอะไร เพราะก่อนจะช่วยใครได้ ร่างกายคุณต้องพร้อมก่อน

เมื่อเปาโลเขียนถึงทิโมธี ท่านย้ำเรื่องการรักษาสุขภาพฝ่ายวิญญาณของตัวเองก่อนจะช่วยเหลือและรับใช้ผู้อื่น ท่านย้ำหน้าที่รับผิดชอบมากมายของการเป็นศิษยาภิบาล มีคำสอนเท็จที่ต้องต่อสู้ (1 ทธ.4:1-5) และหลักข้อเชื่อผิดที่ต้องแก้ไข (ข้อ 6-8) แต่การจะทำหน้าที่ได้ดี สิ่งสำคัญที่สุดคือ “จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น” (ข้อ 16) ทิโมธีต้องรักษาความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าก่อนจะไปดูแลคนอื่นได้

สิ่งที่เปาโลสอนทิโมธีก็สอนเราด้วยเช่นกัน แต่ละวันเราย่อมได้เจอคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า เมื่อเราสำรองออกซิเจนฝ่ายวิญญาณด้วยการใช้เวลาอ่านพระวจนะ อธิษฐานและรับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็ดี เมื่อนั้นจิตวิญญาณเราจะพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น