ที่แม็คเฟอร์สันการ์เดนส์ บล็อก 72 ในละแวกที่ฉันอยู่ มีคนอาศัยประมาณ 230 ครัวเรือน แต่ละคนมีเรื่องราวชีวิตแตกต่างกัน บนชั้นสิบ มีหญิงสูงวัยที่ลูกโตและแต่งงานออกไปหมดแล้ว เธออยู่ตัวคนเดียว ถัดไปไม่กี่ห้องเป็นครอบครัวใหม่ที่มีลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่ง ไม่กี่ชั้นถัดลงมามีชายหนุ่มที่รับใช้ชาติเป็นทหาร เขาเคยไปที่คริสตจักร และอาจกลับไปอีกในวันคริสต์มาส ฉันได้พบกับคนเหล่านี้เมื่อคริสต์มาสปีที่แล้ว ตอนโบสถ์ของเราไปร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาส

 

ทุกๆ ปีในวันคริสต์มาส เช่นเดียวกับวันคริสต์มาสแรก มีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้ว่าพระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกเป็นทารกน้อยชื่อเยซู (ลก.1:68; 2:21) หรือไม่รู้ความสำคัญของวันนี้ ซึ่งเป็นข่าวดีว่า “ความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง” (2:10) ใช่แล้ว คนทั้งปวง! ไม่ว่าเราจะเชื้อชาติหรือชนชาติใด เพศไหนรวยหรือจน พระเยซูเสด็จมาสิ้นพระชนม์เพื่อเราและประทานการอภัยอย่างสมบูรณ์เพื่อให้เราได้คืนดีกับพระองค์ และมีส่วนในความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุขและความหวังของพระองค์ คนทั้งปวงตั้งแต่ผู้หญิงข้างบ้านไปจนถึงเพื่อนที่เรารับประทานอาหารด้วย จำเป็นจะต้องได้ยินข่าวประเสริฐนี้

ในวันคริสต์มาสแรก ทูตสวรรค์เป็นผู้นำข่าวที่น่ายินดีนี้มา วันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาจะทำงานผ่านเราเพื่อนำเรื่องราวนี้ไปสู่ผู้อื่น