“อีกกี่วันจะถึงคริสต์มาส” ตอนลูกของเรายังเล็ก พวกเขาถามคำถามนี้บ่อยมาก แม้เราจะใช้ปฏิทินที่นับถอยหลังจนถึงวันคริสต์มาส พวกเขาก็ยังรู้สึกว่าการรอคอยเป็นเรื่องยากเหลือเกิน

เราเข้าใจได้หากเด็กมีปัญหาเรื่องการรอคอย แต่เราอาจคิดไม่ถึงว่านี่เป็นปัญหาของประชากรของพระเจ้าด้วย เช่น ผู้ได้ฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะมีคาห์ที่สัญญาว่า “ผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล” จะมาจากเบธเลเฮม (5:2) ผู้ซึ่ง “จะทรงยืนมั่น ทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ด้วยพระกำลังแห่งพระเจ้า” (ข้อ 4) คำเผยนี้เริ่มเป็นจริงครั้งแรกเมื่อพระเยซูประสูติในเบธเลเฮม หลังจากรอคอยมา 700 ปี (มธ.2:1) แต่คำพยากรณ์บางส่วนก็ยังไม่เป็นจริง เรายังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู เมื่อประชากรของพระเจ้าทุกคนจะ “อยู่ได้” และ “พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุดท้ายปลายพิภพ” (มีคา.5:4) เมื่อนั้นเราจะชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นเพราะการรอคอยอันยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้ว

เราส่วนใหญ่มักไม่คิดว่าการรอคอยเป็นเรื่องง่าย แต่เราวางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญา ที่จะทรงอยู่กับเราขณะที่เรารอคอย (มธ.28:20) เพราะเมื่อพระเยซูประสูติในเมืองเล็กๆ ชื่อเบธเลเฮม พระองค์ได้นำมาซึ่งชีวิตอันครบบริบูรณ์ (ดู ยน.10:10) นั่นคือชีวิตที่ปราศจากการลงโทษ วันนี้เรายินดีกับการทรงสถิตของพระองค์พร้อมกับกระตือรือร้นรอคอยการเสด็จกลับมา