ในนิทานเรื่องไก่กับหมู สัตว์ทั้งสองคุยกันว่าจะเปิดร้านอาหารด้วยกัน เมื่อถึงตอนคิดเมนูอาหาร ไก่เสนอว่าน่าจะขายแฮมกับไข่ หมูรีบปฏิเสธบอกว่า “ไม่เอา ฉันต้องทุ่มทั้งตัว แต่เธอแค่ออกไข่แล้วก็ไป”

แม้หมูจะไม่ยอมขึ้นเขียง แต่มันเข้าใจว่าการทุ่มเทคืออะไร และนั่นช่วยสอนฉันให้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดหัวใจได้ดียิ่งขึ้น

กษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์ ต้องการทำลายสัญญาไมตรีระหว่างอิสราเอลกับซีเรีย เพื่อปกป้องอาณาจักรของตัวเอง พระองค์ส่งสมบัติส่วนตัวและ “เงินและทองคำ จากคลังของพระนิเวศของพระเจ้า” ไปเอาใจเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรีย (2 พศด.16:2) เบนฮาดัดตกลงและพวกเขาร่วมมือกันขับไล่อิสราเอล

แต่ฮานานีผู้ทำนายของพระเจ้ากล่าวว่า อาสาโง่เขลาที่พึ่งพาความช่วยเหลือของมนุษย์ แทนที่จะพึ่งพาพระเจ้า ผู้ทรงมอบศัตรูอื่นทั้งหมดไว้ในมือของพวกเขา ฮานานีเสริมว่า “พระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์” (ข้อ 9)

เมื่อเราเผชิญกับการต่อสู้และความท้าทายในชีวิต ขอให้จำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุด พระองค์ทรงเสริมกำลังเมื่อเรา “ทุ่มเท”อย่างสุดใจให้กับพระองค์