ในญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์อาหารจะเตรียมไว้และบรรจุอย่างพิถีพิถัน ไม่ใช่แค่อร่อยแต่ต้องดูดีด้วย บางครั้งผมก็สงสัยว่านี่ผมซื้ออาหารหรือซื้อหีบห่อ! และเพราะคนญี่ปุ่นเน้นเรื่องคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิแม้เพียงเล็กน้อยก็ถูกทิ้ง แต่ไม่นานมานี้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า วาเคะอาริ กำลังเป็นที่นิยม วาเคะอาริ แปลว่า “มีเหตุผล” ผลิตภัณฑ์พวกนี้จะไม่ถูกทิ้งแต่ถูกนำมาขายราคาถูก “ด้วยเหตุผลบางอย่าง” เช่น ข้าวเกรียบที่มีรอยแตก

 

เพื่อนผมที่อยู่ญี่ปุ่นบอกว่า วาเคะอาริ ยังเป็นวลีที่หมายถึงคนที่ไม่ดีพร้อมด้วย

พระเยซูทรงรักทุกคน รวมถึงวาเคะอาริที่สังคมรังเกียจ เมื่อหญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในความบาปรู้ว่าพระเยซูทรงรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านของฟาริสี เธอไปที่นั่นและคุกเข่าร้องไห้อยู่แทบพระบาทพระองค์ (ลก.7:37-38) ฟาริสีตราหน้าเธอว่า“คนชั่ว” (ข้อ 39) แต่พระเยซูทรงยอมรับเธอ ตรัสกับเธออย่างอ่อนโยนยืนยันว่าบาปของเธอได้รับการอภัย (ข้อ 48)

พระเยซูทรงรักคนที่ไม่ดีพร้อมซึ่งรวมถึงคุณกับผมด้วย และพระองค์ทรงสำแดงความรักที่มีต่อเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อ “เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (รม.5:8) เราที่เป็นผู้รับความรัก ขอให้เราเป็นท่อส่งต่อความรักของพระองค์ไปยังคนรอบข้างที่ไม่สมบูรณ์พร้อม เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขาก็รับความรักของพระเจ้าได้แม้จะมีตำหนิ