สามีฉันเพิ่งจะฉลองครบรอบวันเกิดปีสำคัญ เป็นปีที่ลงท้ายด้วยศูนย์ ฉันจึงพยายามคิดหาวิธีที่จะฉลองโอกาสสำคัญนี้ให้เขา โดยพูดคุยเรื่องนี้กับลูกๆ เพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด ฉันต้องการให้งานฉลองนี้สะท้อนความสำคัญของทศวรรษใหม่และการที่เขามีค่ากับครอบครัวเราอย่างมาก และฉันต้องการให้ของขวัญที่สอดคล้องกับช่วงเวลาสำคัญของชีิวิตเขา

 

กษัตริย์ซาโลมอนต้องการถวายของขวัญที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่ของขวัญ “วันเกิดครั้งสำคัญ” แด่พระเจ้า ซาโลมอนอยากให้พระวิหารที่สร้างขึ้นคู่ควรที่พระสิริของพระเจ้าจะสถิตอยู่ ดังนั้นในการรวบรวมวัตถุดิบ พระองค์จึงส่งสาสน์ไปถึงกษัตริย์เมืองไทระว่าพระวิหารจะต้องยิ่งใหญ่ “เพราะว่าพระเจ้าของเราใหญ่ยิ่งกว่าพระทั้งปวง” (2 พศด.2:5) ทรงรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความประเสริฐของพระเจ้า ซึ่งมากเกินกว่าสิ่งที่สร้างด้วยมือมนุษย์ กระนั้นพระองค์ก็ยังคงสร้างพระวิหารต่อด้วยความรักและเทิดทูน

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าพระทั้งปวงจริงๆ ทรงทำสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของเรา ทำให้ใจของเราปรารถนาจะนำของล้ำค่ามาถวายแด่พระองค์ด้วยความรัก ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไร ซาโลมอนรู้ว่าของขวัญของพระองค์ไม่อาจเทียบเคียงคุณค่าของพระเจ้าได้ แต่ก็ยังยินดีจะมอบถวายแด่พระองค์ เราเองก็ทำได้เช่นกัน