ขณะโคจรรอบดวงจันทร์ในปี 1968 บิล แอนเดอร์ส นักบินอวกาศของยานอพอลโล 8 บรรยายภาพพื้นผิวดวงจันทร์ระยะใกล้ว่า “คือเส้นขอบฟ้าที่ชวนฝันร้าย เป็นสถานที่ที่เยือกเย็นและไม่น่าดึงดูด” จากนั้นนักบินผลัดกันอ่านปฐมกาล 1:1-10 ให้กับผู้คนบนโลกที่จับตาดูอยู่ฟัง หลังจากผู้บังคับการแฟรงค์ บอร์แมนอ่านข้อ 10 จบว่า “และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี” เขาทิ้งท้ายว่า “ขอพระเจ้าอวยพรคุณทุกคน ทุกคนบนโลกที่ดีใบนั้น”

 

บทแรกของพระคัมภีร์ยืนยันความจริง 2 ข้อ การทรงสร้างเป็นผลงานของพระเจ้า วลีที่ว่า “พระเจ้าตรัสว่า…” มีอยู่ตลอดทั้งบทนี้ โลกมหัศจรรย์ทั้งใบที่เราอาศัยอยู่เป็นผลงานความสร้างสรรค์ของพระองค์ เนื้อหาทั้งหมดที่ตามมาตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ตอกย้ำเนื้อความในปฐมกาล 1 ที่ว่า มีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ทั้งปวง

สิ่งทรงสร้างนั้นดี อีกประโยคหนึ่งที่เป็นเหมือนเสียงระฆังเบาๆ คลอตลอดทั้งบทนี้ว่า “และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี” หลังจากที่พระเจ้าสร้างโลก หลายสิ่งเปลี่ยนไป ปฐมกาล 1 บรรยายถึงโลกในแบบที่พระเจ้าต้องการ ก่อนที่จะตกต่ำ ความงดงามทุกอย่างที่เราสัมผัสได้จากธรรมชาติในวันนี้ ล้วนเป็นเสียงสะท้อนที่แผ่วลงไปจากแรกเริ่มที่พระเจ้าทรงสร้างไว้

นักบินอวกาศในยานอพอลโล 8 เห็นโลกเป็นลูกบอลสีสดใสลอยโดดเดี่ยวอย่ใูนอวกาศ ทั้งสวยงามและเปราะบางในเวลาเดียวกัน ราวกับภาพที่ปฐมกาล 1 ได้บรรยายไว้