ในช่วงหลายปีที่ผมเดินทางบ่อยและต้องพักค้างคืนตามเมืองต่างๆ เวลาเข้าพักในโรงแรม ผมจะแจ้งใช้บริการโทรปลุกเสมอ นอกจากนาฬิกาปลุกของตัวเองแล้ว ผมจำเป็นต้องให้เสียงโทรศัพท์ช่วยผมลุกจากเตียงในตอนเช้า

พระธรรมวิวรณ์พูดถึงบริการโทรปลุกฝ่ายวิญญาณในจดหมายที่อัครทูตยอห์นเขียนถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดแห่งในเอเซีย ในจดหมายถึงคริสตจักรเมืองซาร์ดิส ท่านอ้างคำตรัสของพระเยซูว่า “เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า เจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว เจ้าจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้น เพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า” (วว.3:1-2)

ท่ามกลางความอ่อนล้าฝ่ายวิญญาณ เราอาจไม่ทันสังเกตเห็นความเฉื่อยชาที่คืบคลานเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงบอกเราว่า “จงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่” (ข้อ 3)

หลายคนพบว่าการจัดเวลาทุกวันในตอนเช้าเพื่ออ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้า ช่วยให้พวกเขาตื่นตัวฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ นี่ไม่ใช่งานแต่เป็นความชื่นบานที่ได้ใช้เวลากับพระเยซูและรู้ว่าพระองค์ทรงเตรียมเราสำหรับสิ่งที่รอคอยเราอยู่ในวันนั้น