เคลโอในวัยสิบขวบเพิ่งเคยตกปลาเป็นครั้งแรก เมื่อเขามองลงไปในกระป๋องใส่เหยื่อ เขาดูลังเล ในที่สุดเขาบอกสามีของฉันว่า “ช่วยผมหน่อยครับ ผ-ก-น!” เมื่อสามีฉันถามว่าเขามีปัญหาอะไร เขาตอบว่า “ผ-ก-น! ผมกลัวหนอน!” ความกลัวทำให้เขาไม่กล้าลงมือ

ความกลัวทำให้ผู้ใหญ่ไม่กล้าได้เหมือนกัน กิเดโอนคงรู้สึกกลัวเมื่อทูตของพระเจ้ามาหาตอนที่ท่านกำลังแอบนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่น เพื่อหลบให้พ้นจากศัตรูชาวมีเดียน (วนฉ.6:11) ทูตนั้นบอกท่านว่าพระเจ้าทรงเลือกให้ท่านนำคนของพระองค์ในการสู้รบ (ข้อ 12-14)

กิเดโอนตอบสนองอย่างไร? “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร ดูเถิดตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสห์และตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์” (ข้อ15) หลังจากพระเจ้ายืนยันว่าจะสถิตอยู่ด้วย กิเดโอนก็ยังกลัวและขอหมายสำคัญที่แสดงว่าพระเจ้าจะทรงใช้ท่านให้ช่วยอิสราเอลตามที่ทรงสัญญาไว้จริง (ข้อ 36-40) พระเจ้าทรงให้ตามที่กิเดโอนขอ อิสราเอลได้รับชัยชนะในสงครามและอยู่อย่างสงบสุขถึงสี่สิบปี

เราทุกคนมีความกลัวที่ต่างกันไป ตั้งแต่หนอนไปจนถึงสงคราม เรื่องของกิเดโอนสอนให้เรามั่นใจว่า ถ้าพระเจ้าทรงบอกให้เราทำสิ่งใด พระองค์จะประทานกำลังและอำนาจให้เราทำสิ่งนั้นได้