ตอนแต่งงานฉันคิดไว้ว่าจะมีลูกทันที แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้น ความเจ็บปวดที่มีลูกยากทำให้ฉันต้องคุกเข่าลงอธิษฐานบ่อยๆ ว่า “อีกนานสักเท่าใด?” ฉันรู้ว่าพระเจ้าช่วยให้ฉันมีลูกได้ แต่ทำไมไม่ทรงทำ ?

คุณกำลังรอคอยพระเจ้าอยู่หรือไม่ กำลังถามพระองค์ว่า อีกนานแค่ไหนความยุติธรรมจะเกิดขึ้น อีกนานแค่ไหนถึงจะมีวิธีรักษาโรคมะเร็งและอีกนานแค่ไหนข้าพระองค์จะไม่ต้องเป็นหนี้

ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดี ในช่วง 700 ปีก่อนคริสตกาล ท่านร้องทูลต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใด และพระองค์มิได้ทรงฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ว่า “ทารุณพระเจ้าข้า” และพระองค์ก็ไม่ทรงช่วย ไฉนพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นการชั่วและให้มองเห็นความยากลำบาก” (ฮบก.1:2-3) ท่านอธิษฐานเป็นเวลานาน พยายามเข้าใจเหตุผลที่พระเจ้าผู้ยุติธรรมและทรงฤทธิ์ยอมให้ความชั่วช้า ความอยุติธรรม และการคดโกงคงอยู่ในยูดาห์ ในความคิดของท่านพระเจ้าควรจะแทรกแซง ทำไมพระองค์จึงไม่ทรงทำอะไรเลย

บางครั้งเราเองก็รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทรงทำอะไร เราเป็นเหมือนฮาบากุกที่พร่ำร้องทูลว่า “อีกนานสักแค่ไหน?”

แต่เราไม่ได้โดดเดี่ยว พระเจ้าทรงสดับความทุกข์ของเราเหมือนเช่นฮาบากุก เราต้องมอบไว้กับพระองค์เพราะทรงห่วงใยเรา ทรงได้ยิน และจะทรงตอบเราในเวลาของพระองค์