เมื่อไม่กี่ปีก่อน สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งทำผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อมีการพิมพ์ซ้ำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งวางขายในตลาดมานาน โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น แต่เมื่อฉบับปรับปรุงนี้ถูกตีพิมพ์ปรากฏว่า หนังสือมีหน้าปกใหม่สวยงาม แต่เนื้อหาข้างในเป็นของเก่า

ภายนอกดูสดใหม่ แต่ภายในเป็นของเดิมและล้าสมัย หนังสือฉบับ “พิมพ์ซ้ำ” จึงไม่ได้ใหม่จริง

บางครั้งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับคนเราด้วย บางคนตระหนักว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต สิ่งต่างๆกำลังไปผิดทิศทาง ซึ่งพวกเขาอาจตกแต่งภายนอกให้ดูใหม่โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจภายในมากนัก พวกเขาอาจเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก แต่ไม่ตระหนักว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนเราจากภายใน

ในยอห์น 3 นิโคเดมัสสัมผัสได้ว่า พระเยซูทรงเสนอสิ่งที่แตกต่างอย่างมาก เพราะพระองค์ “มาจากพระเจ้า” (ข้อ 2) ถ้อยคำของพระเยซูทำให้นิโคเดมัสตระหนักว่า พระเยซูประทานการบังเกิดใหม่ (ข้อ 4) เขาจำเป็นต้อง “บังเกิดใหม่” เพื่อจะเป็นคนใหม่อย่างสิ้นเชิง (ข้อ 7)

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้นผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเมื่อ “สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 คร.5:17) คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จงเชื่อในพระเยซู พระองค์เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงจิตใจคุณและทำให้ทั้งหมดกลายเป็นสิ่งใหม่