โรเบิร์ต แฮมเล็ต นักร้องและนักแต่งเพลงได้เขียนเพลงชื่อ “ผู้หญิงที่อธิษฐานเพื่อผม” เป็นการให้เกียรติกับแม่ของเขา ผู้เอาจริงเอาจังในการอธิษฐานเผื่อลูกชายทุกเช้าก่อนลูกๆ จะไปที่ป้ายรถประจำทาง หลังจากได้ฟังเพลงที่แฮมเล็ตร้อง แม่วัยสาวคนหนึ่งก็มุ่งมั่นที่จะอธิษฐานกับลูกของเธอบ้าง ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าชื่นใจ! แม่ผู้นี้อธิษฐานเผื่อลูกชายก่อนที่เขาจะก้าวออกจากบ้าน 5 นาทีต่อมา เด็กชายคนนั้นกลับมาพร้อมกับเด็กๆ ที่ยืนรอรถด้วยกัน! แม่ตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กชายตอบว่า “แม่ของพวกเขาไม่ได้อธิษฐานกับพวกเขาครับ”

ในเอเฟซัส เปาโลบอกให้เราอธิษฐาน “วิงวอนทุกอย่าง” (6:18) การสำแดงว่าเราพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตประจำวันเป็นเริื่องสำคัญในครอบครัวเพราะมีเด็กจำนวนมากเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าเป็นครั้งแรก เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นความเชื่อแท้จากคนใกล้ชิด (2 ทธ.1:5) ไม่มีวิธีใดที่จะสอนลูกให้เห็นความสำคัญของการอธิษฐานได้ดีไปกว่าการอธิษฐานเผื่อและร่วมกับเขา นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ลูกๆ จะเริ่มสัมผัสได้ถึงความจำเป็นในการเข้าหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเป็นการส่วนตัว

เมื่อเราเริ่ม “ฝึก” เด็กโดยวางแบบอย่าง “ความเชื่ออย่างจริงใจ” ในพระเจ้าให้เขา (สภษ.22:6; 2 ทธ.1:5) เราก็ได้ให้ของขวัญพิเศษแก่เขาคือความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเรา ทรงรักเรา นำเราและคอยปกป้องเราอยู่เสมอ