จอห์น เบเบลอร์เป็นอนุศาสกของหน่วยตำรวจและดับเพลิงในเท็กซัส ระหว่างพักสะบาโต 22 สัปดาห์ เขาไปเข้ารับการฝึกที่โรงเรียนนายร้อยเพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมายต้องเผชิญได้ดียิ่งขึ้น การใช้เวลากับนักเรียนตำรวจและเรียนรู้ความท้าทายอันหนักหน่วงของงานอาชีพ ทำให้เบเบลอร์ถ่อมใจและเห็นใจ เขาหวังว่าจะให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นกับตำรวจที่เจอความเครียด ความเหนื่อยล้าและการสูญเสีย

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเข้าใจสถานการณ์ที่เราเจอ เพราะพระองค์ทรงสร้างเราและเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เรายังรู้ด้วยว่าพระองค์เข้าใจ เพราะพระองค์เสด็จมาในโลกและมีประสบการณ์ชีวิตในฐานะมนุษย์ พระองค์ “ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” ในองค์พระเยซูคริสต์ (ยน.1:14)

ชีวิตในโลกของพระเยซูเผชิญความลำบากมากมาย ทรงรู้สึกถึงแดดที่แผดเผา เจ็บปวดเพราะท้องหิว ไม่มั่นคงเพราะไร้บ้าน ทางด้านจิตใจพระองค์ต้องเจอความไม่ลงรอย การถูกทรยศและถูกข่มขู่ตลอดเวลา

พระเยซูได้ทรงชื่นชมยินดีในมิตรภาพและความรักของครอบครัว และเจอปัญหาเลวร้ายที่สุดที่เราเจอบนโลกนี้ พระองค์ทรงให้ความหวัง ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษามหัศจรรย์ ผู้ทรงรับฟังความกังวลของเราอย่างอดทนด้วยความเข้าใจและห่วงใย (อสย.9:6) พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตรัสได้ว่า “เราผ่านมาแล้ว เราเข้าใจ”