เออร์วิน ลุทเซอร์ นักเขียนและศิษยาภิบาลเล่าเรื่องราวของอาร์ต ลิงก์เล็ตเตอร์ พิธีกรรายการโทรทัศน์กับเด็กชายที่วาดภาพพระเจ้า อาร์ตพูดติดตลกว่า “หนูทำไม่ได้หรอก เพราะไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าหน้าตาอย่างไร”

“ถ้าผมวาดเสร็จก็จะได้รู้ครับ” เด็กชายตอบ เราอาจสงสัยว่า พระเจ้าทรงเป็นอย่างไร พระองค์ดีหรือไม่ ทรงเมตตา ทรงห่วงใยไหม คำตอบนั้นอยู่ในถ้อยคำ ที่พระเยซูตอบคำทูลขอของฟีลิปว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น” พระเยซูตรัสว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเรา ก็ได้เห็นพระบิดา” (ยน.14:8-9)

ถ้าคุณปรารถนาจะเห็นพระเจ้า จงมองที่พระเยซู เปาโลกล่าวว่า “พระบุตรทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ที่เราไม่อาจมองเห็นได้” (คส.1:15 อมตธรรม) อ่านพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม ใคร่ครวญสิ่งที่พระเยซูทรงทำ และตรัส แล้ว “วาด” ภาพพระเจ้าในใจขณะที่อ่าน เมื่ออ่านจบ คุณจะรู้มากขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร

เพื่อนผมเคยบอกว่า พระเจ้าองค์เดียวที่เขาเชื่อคือพระเจ้าที่เขาเห็นในพระเยซู ถ้าคุณดูให้ชัด ผมคิดว่าคุณจะเห็นด้วย เมื่อคุณอ่านเรื่องของพระองค์ ใจของคุณจะกระตือรือร้นเพราะแม้คุณจะไม่รู้ แต่พระเยซูเป็นพระเจ้าที่คุณตามหามาทั้งชีวิต