ตอนเป็นวัยรุ่น เมื่อฉันถูกถาโถมด้วยปัญหาหนักหน่วงหรือการตัดสินใจที่ยาก แม่สอนให้ฉันใช้กระดาษและปากกาเพื่อเปิดมุมมอง เมื่อฉันไม่แน่ใจว่าจะเรียนหรือทำงานอะไร หรือจะรับมือกับความเป็นจริงอันน่าหวาดหวั่นของวัยผู้ใหญ่ได้อย่างไร ฉันเรียนรู้นิสัยการเขียนข้อเท็จจริงเบื้องต้น สิ่งที่ฉันทำได้และผลที่จะเกิดขึ้นไว้ หลังจากเทใจเขียนลงไปหมดแล้ว ฉันสามารถถอยออกมาและมองปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้นโดยไม่ใช้อารมณ์

การเขียนความคิดลงกระดาษทำให้เกิดมุมมองใหม่ฉันใด การเทใจออกต่อพระเจ้าในคำอธิษฐานช่วยให้เราได้เห็นมุมมองของพระองค์ฉันนั้น และย้ำเตือนเราถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วย กษัตริย์เฮเซคียาห์ก็ทรงทำเช่นเดียวกันหลังจากได้รับจดหมายขู่จากศัตรูตัวฉกาจ คนอัสซีเรียขู่ว่าจะทำลายเยรูซาเล็มดังที่ได้ทำลายเมืองอื่นๆ เฮเซคียาห์เปิดจดหมายต่อพระเจ้าร้องทูลพระองค์ในคำอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์เพื่อให้โลกได้รู้ว่าพระองค์ “ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว” (2 พกษ.19:19)

เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้วิตกกังวล กลัวหรือรู้ว่าไม่อาจผ่านพ้นไปด้วยตัวเองได้ ขอให้เราทำเหมือนเฮเซคียาห์คือ วิ่งเข้าหาพระเจ้า เราเองก็สามารถวางปัญหาไว้ต่อพระพักตร์ และวางใจให้พระองค์ทรงนำทางและทำให้ใจของเราสงบได้เช่นเดียวกัน