เมื่อฉันแวะเยี่ยมครอบครัวของน้องสาว หลานชายฉันเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นถึงการบันทึกการทำงานบ้านแบบใหม่ โดยใช้กระดานโคโรโพลี่ ซึ่งเป็นกระดานแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อบันทึกการทำงานบ้าน ถ้าทำงานบ้านได้ดี ลูกๆ จะได้กดปุ่มสีเขียว ซึ่งจะเพิ่มคะแนนลงในบัญชี “สะสม” ถ้าทำไม่ดี เช่น เปิดประตูหลังบ้านทิ้งไว้ ก็จะถูกหักจากคะแนนรวมที่มี คะแนนที่สะสมมากพอจะแลกเป็นรางวัลได้ เช่น ได้เวลาเล่นคอมพิวเตอร์เพิ่ม ตอนนี้ หลานชายฉันจึงกระตือรือร้นในการทำงานบ้านและไม่ลืมปิดประตูหลังบ้าน

วิธีการนี้ทำให้ฉันนึกสนุกอยากจะมีวิธีสร้างแรงจูงใจแบบนี้บ้าง แต่แท้จริงแล้วพระเจ้าประทานแรงบันดาลใจให้เราแล้ว พระเยซูไม่เพียงบอกให้เราเชื่อฟัง แต่ยังทรงสัญญาว่าชีวิตที่ติดตามพระองค์ ถึงแม้จะต้องจ่ายราคาสูง แต่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ “ชีวิต..ครบบริบูรณ์” (ยน.10:10) การมีชีวิตในทางของพระเจ้านั้น มีค่ามากกว่า “ร้อยเท่า” ของสิ่งที่เราต้องจ่ายไป ทั้งตอนนี้และตลอดไป (มก.10:29-30)

ขอให้เราชื่นชมยินดีที่ได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณา ผู้ไม่ได้ทรงให้รางวัลหรือลงโทษเราตามที่เราสมควรได้รับ แต่ทรงยอมรับจุดอ่อนของเราด้วยใจกว้าง และกระทั่งทรงยินดีต้อนรับและประทานรางวัลแก่ผู้มาเชื่อภายหลังมากเท่าๆ กับผู้ที่เชื่อนานแล้ว (มธ.20:1-16) ดังนั้นเมื่อรู้เช่นนี้ให้เรารับใช้พระองค์ด้วยชื่นชมยินดีเถิด