ละครเพลงฮอลลีวู้ดเป็นที่นิยมแพร่หลายระหว่างปี 1950 – 1960 โดยเฉพาะนักแสดงสาวสามคน คือ ออเดรย์ เฮปเบิร์น, นาตาลี วู้ด และเดโบราห์ เคอร์ ที่ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นกับการแสดงอันจับใจ แต่เสน่ห์สำคัญที่ส่งเสริมการแสดงของพวกเธอคือการร้องเพลงที่แสนไพเราะ จริงๆ แล้วความสำเร็จของภาพยนต์เกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของ มาร์นีนิกสัน ผู้พากย์เสียงนักแสดงนำเหล่านั้น เธอเป็นผู้มีบทบาทสำคัญแต่ไม่มีใครเคยพูดถึงเลย

 

ในพระกายของพระคริสต์ ผู้ที่มีบทบาทเบื้องหน้ามักจะมีผู้ที่คอยสนับสนุนอย่างสัตย์ซื่อในการทำพันธกิจของอัครทูตเปาโล ท่านพึ่งพาคนอื่นด้วย เทอร์ทิอัสทำหน้าที่เขียนตามคำบอก ทำให้จดหมายของเปาโลมีพลัง (รม.16:22) คำอธิษฐานสม่ำเสมอของเอปาฟรัสเป็นรากฐานสำคัญของเปาโลและคริสตจักรยุคแรก (คส.4:12-13) ลิเดียเต็มใจเปิดบ้านของเธอให้อัครทูตผู้เหนื่อยอ่อนได้เข้าพัก (กจ.16:15) พันธกิจของเปาโลเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนจากเพื่อนผู้รับใช้ (ข้อ 7-18)

เราอาจไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่นเสมอไป แต่เรารู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยเมื่อเราทำหน้าที่ของเราอย่างเชื่อฟัง เมื่อเรา “ปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา” (1 คร.15:58) เราจะพบคุณค่าและความหมายในงานรับใช้เมื่อพระเจ้าได้รับเกียรติและมีคนมาถึงพระองค์ (มธ.5:16)