หญิงคนหนึ่งตั้งใจจะอธิษฐาน จึงหยิบเก้าอี้มาวางตรงหน้าและคุกเข่าลง เธออธิษฐานด้วยน้ำตาว่า “พระบิดาที่รักของข้าพระองค์ ขอทรงประทับนั่งตรงนี้ เรามีเรื่องต้องคุยกัน!” หญิงคนนั้นมองตรงไปที่เก้าอี้ที่ว่างเปล่าและอธิษฐานต่อ สิ่งที่เธอทำแสดงให้เห็นความมั่นใจในการเข้าหาพระเจ้า ด้วยการจินตนาการว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่บนเก้าอี้ต่อหน้าเธอ และเชื่อว่าพระองค์กำลังฟังคำร้องทูลของเธออยู่

 

เวลาที่เราปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ พระเจ้าเสด็จมาใกล้เรามีส่วนร่วมกับเรา เมื่อเราเข้าใกล้พระองค์ (ยก.4:8) พระองค์ทรงให้ความมั่นใจว่า “เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป” พระบิดาในสวรรค์ทรงรอคอยให้เราเข้าหาพระองค์เสมอ และทรงพร้อมที่จะฟังเรา

มีช่วงเวลาที่การอธิษฐานดูเป็นเรื่องยากลำบากเพราะเราเหนื่อย ง่วง เจ็บป่วย และอ่อนแอ แต่พระเยซูทรงเห็นอกเห็นใจเราเมื่อเราอ่อนแอหรือเผชิญกับการทดลอง (ฮบ.4:15) เมื่อนั้นเราจึง “มีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” (ข้อ 16)