หลังจากฉันอีเมล์ต่อว่าเพื่อนเรื่องที่เราเห็นไม่ตรงกัน เธอไม่ตอบกลับ ฉันล้ำเส้นหรือ ฉันไม่อยากทำให้สถานการณ์แย่ลงโดยไปกวนใจเธอ แต่ก็ไม่อยากปล่อยให้เรื่องค้างคาก่อนเธอจะเดินทางไปต่างประเทศ ทุกครั้งที่คิดถึงเธอตลอดหลายวันต่อมา ฉันอธิษฐานเผื่อเธอ ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป จากนั้นเช้าวันหนึ่ง ฉันไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและเจอเธอ ใบหน้าเธอเจ็บปวดเมื่อมองเห็นฉัน “ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันได้คุยกับเธอ” ฉันสูดลมหายใจพร้อมเดินเข้าไปหาด้วยรอยยิ้ม เราเปิดใจคุยกันและแก้ไขปัญหาได้

บางครั้งเมื่อความเจ็บปวดหรือความเงียบเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ การเยียวยาดูจะเกินความสามารถของเรา แต่ดังที่อัครทูตเปาโลเขียนในจดหมายถึงคริสตจักรเมืองเอเฟซัสว่า เราถูกเรียกให้ทำพันธกิจเพื่อสันติภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้า สวมอาภรณ์แห่งความอ่อนสุภาพ ถ่อมและอดทนนาน

เมื่อเราทูลขอการเยียวยาจากพระเจ้าในความสัมพันธ์ของเรา พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นหนึ่งเดียว และพระองค์ทรงนำคนของพระองค์มาอยู่ร่วมกันได้ผ่านทางพระวิญญาณ แม้จะโดยไม่คาดฝันเมื่อเราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ