ผู้คนมักจะหยุดสิ่งที่ทำอยู่เพื่อดูดวงอาทิตย์ตก ถ่ายรูป และชื่นชมกับทัศนียภาพอันสวยงาม

ไม่นานมานี้ ผมกับภรรยาได้ชมดวงอาทิตย์ตกเหนืออ่าวเม็กซิโกรอบๆ เรามีผู้คนแน่นขนัด ส่วนใหญ่เป็นคนแปลกหน้าที่มารวมกันบนหาดทรายเพื่อดูปรากฏการณ์ประจำวัน วินาทีที่ดวงอาทิตย์หายลับจากขอบฟ้า ทุกคนต่างปรบมือ

ทำไมผู้คนจึงตอบสนองเช่นนี้ พระธรรมสดุดีมีคำตอบให้กับเรา ผู้เขียนเขียนถึงพระเจ้าผู้ทรงสั่งให้ดวงอาทิตย์สรรเสริญองค์พระผู้สร้าง (สดุดี 148:3) และที่ใดก็ตามที่แสงอาทิตย์ส่องมายังโลก ผู้คนก็รู้สึกอยากสรรเสริญร่วมด้วย

ความงดงามของธรรมชาติสัมผัสจิตใจเราอย่างไม่มีสิ่งใดเหมือน ซึ่งไม่เพียงทำให้เราหยุดและดึงดูดความสนใจของเราเท่านั้น แต่ยังมีพลังทำให้เราคิดถึงพระองค์ผู้ทรงสร้างความงดงามนั้นด้วย

ความอัศจรรย์ของสิ่งทรงสร้างอันกว้างใหญ่ไพศาลทำให้เราหยุดและระลึกถึงสิ่งสำคัญแท้จริง ทั้งยังทำให้เราระลึกว่ามีองค์พระผู้ทรงสร้างอยู่เบื้องหลังยามเช้าและยามเย็นอันตรึงตาตรึงใจ พระองค์ผู้ทรงรักโลกที่ทรงสร้างมาก จนเสด็จมาเพื่อไถ่และรื้อฟื้นโลกนี้