เด็กน้อยอายุเพียงแปดขวบตอนที่เขาบอกกับแวลลี่ซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อแม่ว่า “ผมรักพระเยซูและวันหนึ่งผมจะไปรับใช้พระเจ้าที่ต่างประเทศ” ตลอดสิบกว่าปีให้หลัง แวลลี่อธิษฐานเผื่อเขาและเฝ้าดูเขาเติบโต ต่อมาเมื่อหนุ่มน้อยคนนี้สมัครเข้าองค์กรมิชชั่นเพื่อไปประเทศมาลี แวลลี่บอกกับเขาว่า “ถึงเวลาเสียที! ตอนที่อารู้ว่าเธออยากทำอะไร อาก็ได้เอาเงินไปลงทุนและเก็บออมไว้ให้เพื่อรอข่าวดีนี้” แวลลี่มีภาระใจเพื่อผู้อื่นและเพื่อการนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่ผู้คน

 

พระเยซูและเหล่าสาวกต้องการการสนับสนุนด้านการเงินเมื่อเดินทางจากหมู่บ้านหรือเมืองหนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (ลก.8:1-3) หญิงกลุ่มหนึ่งผู้เคยได้รับการขับผีและรักษาโรคช่วยสนับสนุนพวกท่าน “ด้วยปัจจัยของเขา” (ข้อ 3) คนหนึ่งในนั้นคือมารีย์ชาวมักดาลาที่ได้รับการขับผีออกเจ็ดผี อีกคนคือนางโยอันนา ภรรยาของข้าราชการของเฮโรด เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสูสันนาและ “ผู้หญิงอื่นๆ” (ข้อ 3) แต่เรารู้ว่าพระเยซูทรงเติมเต็มความต้องการฝ่ายวิญญาณของพวกเธอ ตอนนี้พวกเธอก็ช่วยเหลือพระองค์และเหล่าสาวกด้วยการถวายเงิน

เมื่อเราใคร่ครวญสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา เราก็จะมีหัวใจที่ห่วงใยผู้อื่นเหมือนพระทัยของพระองค์ ให้เราทูลถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรงต้องการใช้เราอย่างไร